სააგენტოს საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2016 – 2017 წლებში გაწეული საქმიანობის ანგარიში

 

2019-04-18T14:59:58+00:00