პრეზენტაციები

ივლისი 2018

სააგენტოს საქმიანობის ანგარიში

2019-04-18T14:59:58+00:00

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2016 – 2017 წლებში

სააგენტოს საქმიანობის ანგარიში 2019-04-18T14:59:58+00:00

ოქტომბერი 2017