პრეზენტაციები

ოქტომბერი 2020

ოქტომბერი 2019

საქართველო-თურქეთის საზღვარზე, საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის მგზავრთა გადასასვლელი დერეფნის საზეიმო გახსნა

2019-10-02T13:49:18+00:00

https://www.facebook.com/mofgeorgia/videos/2382813898599719/

საქართველო-თურქეთის საზღვარზე, საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის მგზავრთა გადასასვლელი დერეფნის საზეიმო გახსნა2019-10-02T13:49:18+00:00

საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია GDSC

2019-10-02T13:39:48+00:00

https://youtu.be/pgkP4jS71PQ

საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია GDSC2019-10-02T13:39:48+00:00

საერთაშორისო ფორუმი – „შეუზღუდავი შესაძლებლობები: სწორი ნაბიჯების გადადგმა“

2019-10-02T13:18:43+00:00

https://www.facebook.com/parliamentgeo/videos/2446014135515982/

საერთაშორისო ფორუმი – „შეუზღუდავი შესაძლებლობები: სწორი ნაბიჯების გადადგმა“2019-10-02T13:18:43+00:00

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი გგანათლების კომპლექსური რეფორმის ერთი წლის შემაჯამებელი ანგარიში

2019-10-02T13:04:34+00:00

https://www.facebook.com/MESGeorgia/videos/402640287105790/

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი გგანათლების კომპლექსური რეფორმის ერთი წლის შემაჯამებელი ანგარიში2019-10-02T13:04:34+00:00

დეკემბერი 2018

ოქტომბერი 2017

Go to Top