სტანდარტული გადაღების ფასი (1-3 სთ). თანხა მითითებულია თბილისის მასშტაბით მომსახურებაზე გადასახადების გარეშე

1 კამერა 600 (ლარი)ოპერატორით, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
2 კამერა 1200 (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
3 კამერა 1800 (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
4 კამერა 2400, (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
5 კამერა 3000 (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით
6 კამერა 3600 (ლარი)ოპერატორით, რეჟისორი, სტრიმისთვის საჭირო აპარატურით

შეგვიძლია დაგეხმაროთ ორგანიზებაში ლედ ეკრანები, გახმოვანება, განათება,

თბილისს გარეთ ხარჯებს ემატება გზის და სასტუმროს ხარჯები.